usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Segon rebut fraccionat"

GENERAL. Despeses serveis escolars
> dijous 1 de febrer
GENERAL. Despeses serveis escolars

Aquest mes es girará el segon rebut de serveis escolars.

Tal com es va notificar a través de la informació general, en el mes de febrer es girarà el segon rebut en concepte de Serveis Escolars, a aquelles famílies que vàreu sol·licitar el seu fraccionament.


  • 2 pagaments (novembre i febrer)
  • 3 pagaments (novembre, febrer i abril)
  • 10 pagaments (mensual de setembre a juny – TARIFA PLANA)

Tal como se informó a través de la información general, en el mes de febrero se girará el segundo recibo en concepto de Servicios Escolares, a aquellas familias que solicitaron su fraccionamiento.


  • 2 pagos (noviembre y febrero)
  • 3 pagos (noviembre, febrero y abril)
  • 10 pagos (mensual de septiembre a junio – TARIFA PLANA)|