usuari 
passwd 
        

MIRA·SOL

Arròs tres delícies (amb pernil dolç, blat de moro, palets de cranc)
Llom arrebossat amb xampinyons
Taronja

VALLDOREIX

Arròs tres delicies
Llom arrebossat amb amanida del Xef
Fruita del temps

 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Vivim el Nadal"

Suggermients per viure el nadal en família
> dilluns 4 de desembre
Suggermients per viure el nadal en família

SUGGERIMENTS PER VIURE EL NADAL EN FAMÍLIA

A) Advent: preparació del Nadal, durant 4 setmanes.

1. Corona d'advent: corona formada per branques de xiprer o de pi, decorada amb cintes nadalenques, i amb quatre espelmes (s'encén una espelma cada setmana a mesura que avancen els quatre diumenges d'advent).

2. Bressol buit amb un munt de palla: el bressol buit de la imatge del Nen Jesús es col·loca en una tauleta al costat d'un munt de palla. Per passar la palla al bressol -entre tota la família- farem obres bones per Jesús (fer-se el llit, preparar la taula, visitar malalts, ajudar els pobres, estudiar o treballar millor). El 25 de desembre Jesús es trobarà molt còmode a casa nostra i en el nostre cor, perquè estimem Déu i a tots.

B) Nadal: naixement del Nen Déu.

1. Ambient nadalenc: decorar la casa amb motius nadalencs. Es pot retallar papers de colors amb motius nadalencs -estrella de Nadal, àngels amb trompetes, corones dels tres reis mags, etc.- i enganxar-los a les finestres o portes; posar cintes amb les felicitacions de Nadal grapades; etc.

2. "Betlem" o "Pessebre" de Nadal: Es poden posar diversos pessebres a casa (els petits poden fabricar el seu amb figures de paper acolorides o de plastilina o de fang). El pessebre familiar es pot instal·lar a la sala d'estar o en un lloc principal de la casa.

3. Fer l'oració contemplant el Betlem: "parlar" amb Jesús, la Verge i sant Josep; pensar quin regal portaria a Jesús si fos un pastoret, un rei mag, un àngel o l'estrella; aprendre de la humilitat i pobresa de Jesús; dir coses boniques amb el cor a Jesús, la Verge i Sant Josep.

4. Llegir junts, davant el Pessebre, els Evangelis sobre el Nadal: edicte del Cèsar, viatge a Betlem, Naixement, fugida a Egipte, etc. O narrar-ho com una història familiar.

5. Fer "regals" a Jesús: portar-se bé, obeir a la primera, complir els encàrrecs, etc.

6. Aprofitar la decoració nadalenca dels carrers: els llums, adorns i música són un "ressò" de l'alegria dels pastors davant l'anunci de l'àngel ( "us anuncio una gran alegria, que ho serà per a tot el poble", Lluc 2, 10).

7. Estem contents perquè ha nascut Jesús: "avui us ha nascut un salvador, que és el Crist Senyor" (Lluc. 2, 11). Déu està més a prop que mai. Ens apropem a Ell sense por. El Nen Déu desperta afecte i amor. L'alegria no depèn dels regals ni de les coses materials.

8. Per Nadal la gent vol ser bona i portar-se millor: no és només un sentiment emotiu o filantròpic. Déu ha baixat a la terra, com recordem cada Nadal, i es nota. Porta gràcies per a tota la humanitat. Desperta desitjos de millora i de bondat.

9. Cantar nadales en família: les lletres tradicionals ajuden a entendre el Nadal i a estimar al Nen Déu. Si es tenen cançoners i es canten amb freqüència s'aprenen de memòria.

10. Dinar especial el dia de Nadal: manifesta l'alegria que tots sentim, reunits amb la família al complet, en un dia tan important.

11. Reproduir a casa l'ambient de la Sagrada Família de Natzaret: alegria, senzillesa, esperit de servei, molt d'afecte, etc.

12. Obres de servei als altres: l'amor de Déu ens porta a estimar als altres i a visitar malalts, familiars que viuen sols, gent gran .... Per Nadal ho passarem bé si intentem fer feliços els altres.

13. Vida familiar més intensa: el primer regal que Déu ens dóna és la família. Valorar-la i cuidar-la: puntualitat a les reunions familiars, crear un ambient agradable, etc.

14. Veure en família algun vídeo o pel·lícula bonica: algunes transmeten valors positius relacionats amb el Nadal.

15. Representacions de pessebres vivents: les tradicionals i populars faciliten la pietat de petits i grans. També ajuda visitar exposicions de Pessebres, etc.

16. "Carta als reis mags": Per fomentar la generositat dels fills que demanin també coses per als seus germans, i per a tota la humanitat (per la pau del món, els malalts, els pobres, etc.); i que donin alguna joguina per als nens pobres que no poden comprar-les.

17. La carta al "patge" i veure la "cavalcada": la infància és un temps feliç i una mica màgic, encara que evitant despeses desproporcionades. Quan els nens creixen coneixen "qui són els reis", però viuen cada Nadal amb la mateixa il·lusió, perquè el més important no ha canviat: celebrem, amb alegria, el naixement del Nen Déu.SUGERENCIAS PARA VIVIR LA NAVIDAD EN FAMILIA

A)   Adviento: preparación de la Navidad, durante 4 semanas.

1. Corona de adviento: corona formada por ramas de ciprés o de pino, decorada con cintas navideñas, y con cuatro velas (se enciende una vela cada semana a medida que avanzan los cuatro domingos de adviento).

2. Cuna vacía con un montón de paja: la cuna vacía de la imagen del Niño Jesús se coloca en una mesita junto a un montón de paja. Para pasar la paja a la cuna -entre toda la familia- haremos obras buenas por Jesús (hacerse la cama, preparar la mesa, visitar enfermos, ayudar a los pobres, estudiar o trabajar mejor). El 25 de diciembre Jesús se encontrará muy cómodo en nuestra casa y en nuestro corazón, porque amamos a Dios y a todos.

B) Navidad: nacimiento del Niño Dios.

1. Ambiente navideño: decorar la casa con motivos navideños. Se puede recortar papeles de colores con motivos navideños –estrella de Navidad, ángeles con trompetas, coronas de los tres reyes magos, etc.- y pegarlos en las ventanas o puertas; poner cintas con las felicitaciones de Navidad grapadas; etc.

2. “Belén” o “Pesebre” de Navidad: Se pueden colocar varios belenes en la casa (los pequeños pueden fabricar el suyo con figuras de papel coloreadas o de plastilina o de barro). El belén familiar se puede instalar en la sala de estar o en un lugar principal.

3. Hacer la oración contemplando el Belén: “hablar” con Jesús, la Virgen y san José; pensar qué regalo llevaría a Jesús si fuese un pastorcillo, un rey mago, un ángel o la estrella; aprender de la humildad y pobreza de Jesús; decir cosas bonitas con el corazón a Jesús, la Virgen y San José.

4. Leer juntos, delante del Belén, los Evangelios sobre la Navidad: edicto del César, viaje a Belén, Nacimiento, huida a Egipto, etc. O narrarlo como una historia familiar.

5. Hacer “regalos” a Jesús: portarse bien, obedecer a la primera, cumplir los encargos, etc.

6. Aprovechar la decoración navideña de las calles: las luces, adornos y música  son un “eco” de la alegría de los pastores ante el anuncio del ángel (“os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo”, Lucas 2, 10).

7. Estamos contentos porque ha nacido Jesús: “hoy os ha nacido un salvador , que es el Cristo Señor” (Lucas. 2, 11). Dios está más cerca que nunca. Nos acercarnos a Él sin miedo. El Niño Dios despierta cariño y afecto. La alegría no depende de los regalos ni de las cosas materiales.

8. En Navidad la gente quiera ser buena y portarse mejor: no es solo un sentimiento emotivo o filantrópico. Dios ha bajado a la tierra, como recordamos cada Navidad, y se nota. Trae gracias para toda la humanidad. Despierta deseos de mejora y de bondad.

9. Cantar villancicos navideños en familia: las letras tradicionales ayudan a entender la Navidad y a querer al Niño Dios. Si se tienen cancioneros y se cantan con frecuencia se aprenden de memoria. 

10. Comida especial el día de Navidad: manifiesta la alegría que todos sentimos, reunidos con la familia al completo, en un día tan importante.

11. Reproducir en casa el ambiente de la sagrada Familia de Nazaret: alegría, sencillez, espíritu de servicio, mucho cariño, etc.

12. Obras de servicio a los demás: el amor de Dios nos lleva a querer a los demás y a visitar enfermos, familiares que viven solos, ancianos.... En Navidad lo pasamos bien si intentamos hacer felices a los demás.

13. Vida familiar más intensa: el primer regalo que  Dios nos da es la familia. Valorarlo es cuidarla: puntualidad en las reuniones familiares, crear un ambiente agradable, etc.

14. Ver en familia algún vídeo o película bonita: algunas transmiten valores positivos relacionados con la Navidad.

15. Representaciones de pesebres vivientes: las tradicionales y populares facilitan la piedad de pequeños y grandes. También ayuda visitar exposiciones de Belenes, etc.

16. “Carta a los reyes magos”: Para fomentar la generosidad de los hijos que pidan cosas para sus hermanos, y para toda la humanidad (por la paz del mundo, los enfermos, los pobres, etc.); y  que den algún juguete para niños pobres que no pueden comprarlos.

17. La carta al “paje” y ver la “cabalgata”: la infancia es un tiempo feliz y algo mágico, aunque evitando gastos desproporcionados. Cuando los niños crecen conocen “quiénes son los reyes”, pero viven cada Navidad con la misma ilusión, porque lo principal no ha cambiado: celebramos, con alegría, el nacimiento del Niño Dios.


|