usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

GENERAL - Informació del 21 i 22 de desembre 2017
> dijous 21 de desembre
GENERAL - Informació del 21 i 22 de desembre 2017

Benvolgudes famílies,

Mitjançant aquesta notificació, us informem que, tal i com disposa el Real Decreto 605/1999, i tal i com ha acordat l'administració, el dia 21 de desembre serà inhàbil a efectes escolars a Catalunya, en tots els centres educatius no universitaris, públics i privats.

D'acord amb l'ORDRE ENS/108/2017, del calendari escolar del curs 2107-2018el dia 22 de desembre serà lectiu. Per tant, les vacances de Nadal començaran el dia 23 de desembre.

 

Esther Latre

Directora

 

 

Queridas familias:

Mediante esta notificación, os informamos que, tal y como dispone el Real Decreto 605/1999, y tal y como ha acordado la administración, el día 21 de diciembre será inhábil a efectos escolares en Cataluña, en todos los centros educativos no universitarios, públicos y privados.

De acuerdo con la ORDEN ENS/108/2017, del calendario escolar del curso 2107-2018, el día 22 de diciembre será lectivo. Por tanto, las vacaciones de Navidad comenzarán el día 23 de diciembre.

 

 

Dear families,

By giving this written notice, we inform that, according to the Real Decreto 605/1999 and following the instructions of the administration, the 21st of December will be a non-working day in Catalonia in every non-university centre, be it state or private.

According to the order ENS/108/2017 of the school calendar, the 22nd of December will be a school day. This is why Christmas holidays will begin on the 23rd of December.

 


|