usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Curs on-line gratuït pels pares"

5è PRIM – CONNECTA+
> dilluns 11 de desembre
5è PRIM – CONNECTA+

De – Tutores de 5è de primària

A - Famílies amb filles a 5è de primària


Tal i com us vam informar a la reunió de pares, aquest primer trimestre hem començat a treballar en el projecte “Connecta+”, un projecte que vol ajudar a que els nois i noies d’entre 10 i 15 anys reflexionin sobre l’ús que fan d’Internet a les seves vides.

A partir d’aquesta reflexió, es busca que els alumnes, si ho consideren necessari, es plantegin introduir algun canvi concret en els seus hàbits, i que aquest canvi propicií un ús més adequat i més segur d’internet.

Aquest primer trimestre la vostra filla ha treballat. “Ens coneixem?”, amb l’objectiu de:

-              Aprendre a assegurar la privacitat de la nostra Identitat Digital.

-              Crear consciència sobre el perill de contactar amb desconeguts a través d’Internet.

-              Aprendre a reaccionar davant de contactes desconeguts.

 

Us animem a que accediu al portal de Connecta+. Trobareu el link a la part esquerra de la web de l’escola i us podeu donar d'alta al curs on-line gratuït. Us registreu amb el vostre nom i correu electrònic, indicant el curs de la vostra filla i d’aquesta manera tindreu accés a:

●      GUIA D'ORIENTACIÓ. Cada cop que la vostra filla realitzi una sessió a l'escola rebreu una guia amb recomanacions i consells.

●      CÀPSULES FORMATIVES. Accedireu a uns cursos on-line breus (1h de durada cada curs aproximadament) on podreu ampliar els coneixements sobre els aspectes que treballa la vostra filla a classe.


Tal como os informamos en la reunión de padres, este primer trimestre hemos comenzado a trabajar en el proyecto "Conecta +", un proyecto que quiere ayudar a que los chicos y chicas de entre 10 y 15 años reflexionen sobre el uso que hacen de Internet en sus vidas.

A partir de esta reflexión, se busca que los alumnos, si lo consideran necesario, se planteen introducir algún cambio concreto en sus hábitos, y que este cambio propicie un uso más adecuado y más seguro de internet.

Este primer trimestre vuestra hija ha trabajado. "Nos conocemos?", con el objetivo de:

-              Aprender a asegurar la privacidad de nuestra Identidad Digital.

-              Tomar conciencia sobre el peligro de contactar con desconocidos a través de Internet.

-              Aprender a reaccionar ante contactos desconocidos.

 

Os animamos a que accedáis al portal Connecta+. Encontraréis el link en la parte izquierda de la web de la escuela y podéis daros alta en el curso online gratuito. Os tenéis que registrar con vuestro nombre y correo electrónico, indicando el curso de vuestra hija y de este modo tendréis acceso a:

GUÍA DE ORIENTACIÓN. Cada vez que vuestra hija realice una sesión en la escuela recibiréis una guía con recomendaciones y consejos.

● CÁPSULAS FORMATIVAS. Accederéis a unos cursos online breves (1h de duración cada curso aproximadamente) donde podréis ampliar los conocimientos sobre los aspectos que trabaja vuestra hija en clase.

 

Just like we informed you about in the parents meeting, we have started to work on the “Conecta+” project. It is a project that aims at children between 10 and 15 years old and wants to help them reflect about the use they make of the Internet.

From this reflection, students should try to introduce any necessary changes if they consider it necessary, so that they make a better and safer use of the Internet.

This first term, your daughters have work “Do we know ourselves?”, with the following objectives:

-              Learn to ensure our Digital Identity privacy.

-              Become aware of the dangers of contacting strangers through the net.

-              Learn how to react when it comes to unknown contacts.

 

We invite you to enter the Connecta+ site. You will also find the link on the left side of the school website and you will be able to join the free online course. You will need to register with your name and your e-mail address, mentioning your daughter’s year and you will be able to access the following materials:

ORIENTATION GUIDE. Each time your daughter has a session at school, you will receive recommendations and advice.

FORMATION CAPSULES. Access short online courses (1h per course approximately) where you will be able to widen your knowledge about what your daughter is working on in class.

|